Türkiye'deki Üniversiteler ve Adresleri

Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Bolu
Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Ahmet Yesevi Üniversitesi - Ankara
Akdeniz Üniversitesi - Antalya
Anadolu Üniversitesi - Eskişehir
Ankara Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi - Erzurum
Atılım Üniversitesi - Ankara
Bahçeşehir Üniversitesi - İstanbul
Balıkesir Üniversitesi
Başkent Üniversitesi - Ankara
Beykent Üniversitesi - İstanbul
Bilkent Üniversitesi - Ankara
Boğaziçi Üniversitesi - İstanbul
Celal Bayar Üniversitesi - Manisa
Cumhuriyet Üniversitesi - Sivas
Çağ Üniversitesi - Tarsus
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çankaya Üniversitesi - Ankara
Çukurova Üniversitesi - Adana
Dicle Üniversitesi - Diyarbakır
Doğuş Üniversitesi - İstanbul
Dokuz Eylül Üniversitesi - İzmir
Dumlupınar Üniversitesi - Kütahya
Ege Üniversitesi - İzmir
Erciyes Üniversitesi - Kayseri
Fatih Üniversitesi - İstanbul
Fırat Üniversitesi - Elazığ
Galatasaray Üniversitesi - İstanbul
Gazi Üniversitesi - Ankara
Gaziantep Üniversitesi
Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Gülhane Askeri Tıp Akademisi - Ankara
Hacettepe Üniversitesi - Ankara
Haliç Üniversitesi - İstanbul
Harran Üniversitesi - Şanlıurfa
Işık Üniversitesi - İstanbul
İstanbul Bilgi Üviversitesi
İstanbul Kültür Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
İstanbul Ticaret Üviversitesi
İstanbul Üniversitesi
İzmir Ekonomi Üniversitesi
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Kadir Has Üniversitesi - İstanbul
Kafkas Üniversitesi - Kars
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi - Trabzon
Kırıkkale Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Koç Üniversitesi - İstanbul
Maltepe Üniversitesi - İstanbul
Marmara Üniversitesi - İstanbul
Mersin Üniversitesi
Mimar Sinan Üniversitesi - İstanbul
Muğla Üniversitesi
Mustafa Kemal Üniversitesi - Hatay
Niğde Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Samsun
Ortadoğu Teknik Üniversitesi - Ankara
Osmangazi Üniversitesi - Eskişehir
Pamukkale Üniversitesi
Sabancı Üniversitesi - İstanbul
Sakarya Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi - Konya
Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi - Ankara
Trakya Üniversitesi - Edirne
Uludağ Üniversitesi - Bursa
Yaşar Üniversitesi - İzmir
Yeditepe Üniversitesi - İstanbul
Yıldız Teknik Üniversitesi - İstanbul
Yüzüncü Yıl Üniversitesi - Van
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

Hiç yorum yok: